2021-01-18 11:39:50

Modeli nastave

Organizacija nastave GŠ Dr. fra Ivan Glibotić Imotski prema odluci Stožera                                       

 Splitsko-dalmatinske županije

 

 

S obzirom na aktualnu epidemiološku situaciju na području Splitsko-dalmatinske županije vezanu uz pandemiju COVID-19, a prema preporuci Stožera za civilnu zaštitu Splitsko-dalmatinske županije, u razdoblju od 18.01. do 31.01. 2021., nastava u Glazbenoj školi Dr. fra Ivan Glibotić Imotski, će se održavati prema sljedećem modelu:

OSNOVNA GLAZBENA ŠKOLA

Nastava za učenike OGŠ će se održavati na sljedeći način:
– za učenike od 1. do 4. razreda OGŠ – nastavlja se održavati redovito i UŽIVO uz pridržavanje epidemioloških mjera (model A).
– za učenike 5. i 6. razreda OGŠ nastava će se održavati ONLINE (model C).

PRIPREMNA I SREDNJA GLAZBENA ŠKOLA

Za učenike 1. razreda PGŠ – nastavlja se održavati redovito i UŽIVO uz pridržavanje epidemioloških mjera (model A).
Za učenike 2. razreda PGŠ nastava će se održavati ONLINE (model C).

Za sve učenike SGŠ od 1. do 3. razreda, iz svih predmeta nastava će se održavati ONLINE (model C).

Nastava za učenike 4. razreda SGŠ će se održavati UŽIVO (model A).

Nastava skupnog muziciranja (zborovi, orkestri) se odgađa do 01.02.2021., kad ćemo donijeti odluku u skladu sa novim odlukama Stožera.

 

Ostanimo odgovorni i čuvajmo se!


Osnovna glazbena škola Dr. Fra. Ivan Glibotić